110303 Park ChanJong “Pembatalan Isu Broadcast JYJ’s,Pertimbangan Untuk Mengambil Tindakan Undang-undang

jyj qtvPeguam Park ChanJong, sehubungan dengan pembatalan saluran kabel QTV tentang ‘Program Realiti JYJ’ dari senarai program telah menyatakan bahawa, “Pengurusan lawan agency (SM Entertainment) ialah jenis yang sangat kuat ,itu sebabnya syarikat penyiaran tampaknya telah berundur.” dan “Setelah mengamati lebih banyak tentang situasi, kami akan memutuskan apakah atau tidak untuk mengambil tindakan undang-undang.”

“KCC (Suruhanjaya Komunikasi Korea) mempunyai kewajipan untuk memperbaiki amalan yang tidak adil”
Peguam Park, melalui wawancara dengan NewDaily ke 3, telah menegaskan bahawa, “Walaupun tuntutan saat ini masih berlangsung, kita dapat melihat dari titik yang masuk akal pandangan bahawa satu bulan yang lalu program yang masih dalam pratonton adalah seru tidak sesuai untuk penyiaran dengan alasan yang tidak masuk akal boleh jadi hasil dari tekanan luaran. ” dan “Sehubungan dengan situasi ini, KCC telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah ini melalui penyelidikan tidak memihak dan menyokong melainkan dengan bukti yang sah yang boleh diterima.”

Peguam Park mengatakan, “Sehubungan dengan isu bahawa ada amalan yang tidak adil telah jelas bahawa telah terjadi,
Saya akan menunggu tindakan yang sah yang akan diambil oleh KCC, dan, jika dalam minggu ini belum ada tindakan tersebut diambil, saya akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang. ”

Peguam Park menekankan bahawa, “Kerana merupakan institusi kerajaan, itu adalah tempat yang wajib untuk memperbaiki segala amalan yang tidak adil, jika mereka tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang wajib seperti ini, pada akhirnya, orang biasa seperti kami harus menonjol.” dan “isu keutamaan adalah untuk menyiasat apakah syarikat ini siaran tertentu telah berada di bawah segala jenis tekanan luaran atau arahan yang ada.”

Awalnya, dari seterusnya Februari, QTV seharusnya untuk menyiarkan “Real24 JYJ’s” yang terdiri daripada kehidupan sehari-hari JYJ dan situasi terkini mereka. QTV memiliki, untuk tempoh bulan lalu, telah promosi secara meluas tentang siaran dari “Real24 JYJ’s” melalui teasers dan twitter.

Namun, bahkan ketika Februari akan berakhir, “JYJ Real 24” itu tidak disiarkan dan terhadap laporan yang telah mempersoalkan tentang siaran, QTX menjelaskan, “Masih ada isu-isu tentang hak cipta penyiaran yang belum diselesaikan. ” dan “Tak pulak lagi, telah melewati tarikh yang akan disiarkan tetapi, tidak ada alasan bahawa siaran akan dibatalkan.”

CJes Entertaiment “Kami menerima kemustahilan penyiaran dari QTV”
Tetapi pada tarikh 1, syarikat pengurusan JYJ’s CJeS berkata, “Real24 JYJ’s” pada awalnya dijadualkan untuk disiarkan dari Februari tapi hari ini kita terima dari QTV mengatakan mustahil untuk menyiarkan program “dan”. Apa QTV telah difilemkan akan diteruskan ke CJeS Entertaiment dan kami akan cuba sebaik mungkin untuk memaparkan kandungan yang telah difilemkan pada tarikh secepat mungkin untuk para penggemar “.Ini telah mengecewakan peminat yang telah menanti program ini ..

Sejak kontroversi semakin heboh, QTV menyatakan, “‘Real24 JYJ’ yang awalnya dijadualkan untuk disiarkan pada bulan Februari tidak boleh disiarkan kerana keadaan pusat siaran.” dan “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan kerana maklumat yang salah tentang siaran.”

Pembicaraan sekitar beberapa peminat JYJ yang telah mengambil berat tentang masalah ini beralasan, “Ini dapat dijelaskan bahawa QTV yang begitu yakin bahawa tidak akan ada pembatalan program ini mempunyai perubahan sikap 180 darjah kerana telah berlaku tekanan luaran yang menyebabkan program ini harus ditarik. ”

Sementara itu, SM Entertainment dan QTV yang telah dikomen oleh peminat JYJ tentang perkataan tekanan luaran tentang kelalaian siaran berkata, “Tidak ada tekanan luaran atau sekatan sama sekali.”

Pada 3, CJeS Entertaiment berkata melalui NewDaily, “Banyak peminat telah menunggu siaran acara ini Kami benar-benar merasa bahawa sayang jika program itu tidak dapat untuk disiarkan ..” dan “Namun, pada awal dengan niat yang baik yang QTV telah memutuskan untuk menyiarkan ‘JYJ’s 24 Real’, maka tidak ada gunanya sekarang kita confont atau kita mempunyai niat untuk menyiasat siapa yang harus disalahkan tetapi untuk cuba terbaik menunjukkan apa yang telah difilemkan kepada para peminat paling cepat mungkin. ”

T / N: Untuk jumlah masa yang dihabiskan untuk menterjemah dalam ketepatan yang paling mungkin, sila luangkan masa anda untuk membaca.

Trans malay: srilovejyjdiaries.wordpress.com

Source: Nate
Translation: InHye87
Credits: OneTVXQ.com
{ One World. One Red Ocean. One TVXQ! }
*dibawah adalah article asli
박찬종 “JYJ 방송취소 사건, 법적대응 검토”

박 찬종 변호사가 케이블채널 QTV의 ‘JYJ 리얼리티 프로그램’이 방송 편성에서 제외된 것에 대해 “상대편 기획사(SM엔터테인먼트)가 세다 보니 방송국에서 알아서 기는 것 같다”며 “좀더 상황을 지켜본 뒤 법적 대응 여부를 검토하겠다”고 밝혔다.

◆”방통위, 불공정행위 시정 의무 있어” = 박 변호사는 3일 뉴데일리와의 인터뷰에서 “본안 소송이 아직 진행 중이지만 한달 전에 예고했던 프로그램이 석연치 않은 이유로 방송 불가 판정을 받은 것은 상식적으로 외압이 작용한 데 기인했다고 볼 수 있다”며 “이번 사태에 대해 방송통신위원회가 엄정한 조사와 함께 책임 소재를 가려 납득할 만한 시정 조치를 내려야 할 것”이라고 주장했다.

박 변호사는 “명백한 불공정 행위가 벌어진 것에 대해 방송통신위원회에서 책임있는 조치를 내려줄 것을 기대하며, 만일 이번 주까지 특별한 움직임이 없을 경우 법적 대응도 고려해 볼 것”이라고 말했다.

박 변호사는 “국가기관이란 불공정행위를 시정해야 할 의무가 있는 곳인데 이같은 본연의 임무를 다하지 못한다면 결국 우리 같은 서민들이 나서야 할 것”이라며 “해당 방송사에 대해 모종의 압력이나 지시가 내려왔는지를 조사하는 게 급선무”라고 강조했다.

당 초 2월부터 QTV에서 방송될 예정이었던 ‘JYJ의 리얼24’는 JYJ의 세 멤버 김재중, 박유천, 김준수의 일상 생활을 밀착 취재, 근황을 소개하는 리얼리티 프로그램. QTV는 지난 한달 간 티저 영상 및 트위터 등을 통해 ‘JYJ의 리얼24’ 방영을 대대적으로 예고해 왔다.

그러나 2월이 다 지나가도록 ‘JYJ의 리얼24’는 방영되지 않았고 관련 문의를 하는 취재진에게 QTV 측은 “국내 판권 문제가 아직 해결되지 않았다”며 “불가피하게 예정된 날짜를 넘겼지만 방송 자체가 취소될 일은 없을 것”이라고 해명했다.

◆씨제스엔터 “QTV로부터 방송불가 통보 받아” = 하지만 JYJ 소속사 씨제스엔터테인먼트는 지난 1일 “JYJ의 리얼24는 당초 2월부터 방송 될 예정이었으나 금일 QTV로부터 방송이 불가능하다는 통보를 받았다”며 “QTV 촬영 분은 씨제스엔터테인먼트로 귀속 될 것이며 촬영 분이 빠른시일 내에 팬 분들께 전달 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”라고 밝혀, 해당 프로그램 방영을 학수고대했던 팬들을 실망시켰다.

논란이 커지자 QTV 측은 “2월경 편성될 예정이었던 프로그램 ‘JYJ의 리얼 24(가제)’가 방송사 사정에 의해 편성되지 않았다”며 “정확하지 않은 편성 정보를 통해 혼란을 드리고 불편을 끼친 점에 대해 사과한다”고 밝혔다.

이 같은 상황을 지켜본 JYJ의 일부 팬들은 “방송 자체가 취소되는 일은 없을 것이라고 못박았던 QTV가 태도를 180도 바꿔 해당 프로그램이 편성에서 빠졌다는 해명을 내놓은 것은 외부로부터의 압력이 가해졌기 때문”이라는 논리를 전개, JYJ와 법적 공방을 벌이고 있는 SM엔터 측에 책임을 돌렸다.

한편 JYJ 팬들로부터 외압설에 시달리고 있는 SM엔터와 QTV 측은 프로그램의 편성 누락과 관련, “외압이나 제재는 전혀 없었다”는 공식 입장을 밝힌 상태.

이 와 관련 씨제스엔터테인먼트 측은 3일 뉴데일리와의 통화에서 “많은 팬 분들이 해당 프로그램 방영을 기다려오셨는데 이렇게 방송 불가 결정이 내려진 데 대해 우리 역시 안타깝게 생각한다”면서 “그러나 애당초 ‘JYJ의 리얼 24’ 방영을 기획했던 QTV의 방송 취지가 좋았던 만큼 이제와서 대립각을 벌이거나 책임 소재를 물을 계획은 없으며 촬영 분이 빠른 시일 내에 팬 분들께 전달 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

Source: Nate
Translation: InHye87
Credits: OneTVXQ.com
{ One World. One Red Ocean. One TVXQ! }
Feel free to repost, but please leave the full credits intact.
Thanks!

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under JYJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s